قالب بتن (انواع – اجزا و ویژگیها)

معمولا مقطع ستون های گرد از دو سگمنت 180 درجه تشکیل می گردد و سگمنت های فوق توسط کلمپس فولادی نشکن به یکدیگر خرید قالب دست دوم متصل می گردند. این آلودگیها مانع از ایجاد چسبندگی لازم بین لایه تعمیری و بتن مادر می گردند. قالب فلزی بتن با توجه به نوع پروژه باید دارای چنان استحکامی باشد که در حین ریختن بتن در صورت فشار آمدن به قالب توانایی مقاومت لازم را داشته باشد و مانع از بین رفتن شکل قالب شود . باید مقاومت کافی برای تحمل همه بارهای موجود در حین عملیات ریخته گری را داشته باشد و سپس باید در حالی که بتن سخت می شود شکل خود را حفظ کند. Nov 10, 2016 – چکیده: اجرای سازه های بتن آرمه با سیستم قالب تونلی به تازگی جایگاه ویژه ای در ساخت و ساز صنعتی در جامعه انبوه سازان به خود اختصاص داده ست . 1- قبل از تهیه هرگونه نقشه اجرایی باید کلیه نقشههای الکتریکی با نقشههای نهایی معماری، سازه و تأسیسات مکانیکی، هماهنگ و کنترل شود.

خرید قالب بتن دست دوم

قالب مدولار در برابر آتشسوزی نیز استحکام مناسبی دارد و به همین دلیل در استفاده از این قالب میتوان تا حدود زیادی نسبت به مخاطرات طبیعی آسودهخاطر بود. قطر لولههای مورد استفاده باید حداقل 8 برابر قطر بزرگترین دانه در بتن باشد. 19- محل ورود و خروج لولههای برق به قوطیها توسط دستگاه منگنه سوراخ شود سوراخهای ایجاد شده در روی قوطیها به گونهای انتخاب شود که برابر قطر خارجی لولههای برق باشد. قالب سازهای پس از بتنریزی و عمل آمدن بتن در محل باقی میماند و به عنوان یک تقویتکننده در برابر بارهای محوری و برشی عمل میکند. 5- نقشههای اجرایی باید دارای اندازهگذاری دقیق برای محل قوطی کلید و پریزها، چراغها و…

ابعاد واندازه بازشوهای تأسیساتی باید به صورت دقیق و هماهنگ با سازه و معماری پیشبینی شود. در برخی موارد، برای افزايش سهولت و سرعت اجرا، در ساختمان های با سيستم تونلی، اجزای غير سازه ای مانند ديوارهای جدا کننده، پله ها و پانلهای نما به صورت پيش ساخته در … وقتی حرف از بتن ریزی یک مرحله ای میزنیم یعنی در این سیستم دیوارها و سقف ها در یک مرحله بتن ریزی شده و در نتیجه سازه ای یکپارچه و منظم از نظر ساختار ایجاد خواهد شد از این رو جهت پروژه های انبوه سازی مسکن مانند مسکن مهر یا ملی مسکن از سیستم قالب تونلی فرم استفاده می شود.

بعد از این مرحله قالبهای سقف برای کارهای بعدی تمیزکاری میشوند. در این سیستم و روش ساخت سازه ها، چون دیوارها و سقف به صورت همزمان ساخته می شوند، سرعت اجرایی بالایی دارد و چون درز اجرایی در این حالت ایجاد نمی شود، اتصال سقف به دیوار به صورت کاملاً صحیح انجام می گیرد. 3- بتنریزی باید مستمر بوده و لایه جدید قبل از سخت شدن لایه قبلی ریخته شود تا پیوستگی بین لایهها تأمین شده و از بروز صفحات ضعیف یا درز سرد احتراز شود. بوده و تمامی اندازهها باید از محلهایی که در زمان اجرای اسکلت قابل دسترسی باشند، مشخص گردد (مانند ابتدا یا انتهای دیوارهای بتنی). با توجه به اینکه همه اجزای این سیستم باربر هستند، وزن سازه ساختمان نسبت به سازه مشابه اسکلت فلزی یا بتنی بیشتر است. چنین بنایی از اسکلت و چهارچوب بتنی برخوردار است.

20- برای اطمینان از سالم بودن لولههای برق باید بلافاصله پس از باز شدن قالبها، لولههای اضافی داخل قوطیها بریده شده و با عبور فنر سیمکشی به همراه نخ پلاستیکی از داخل آنها، صحت اجرای کار کنترل شود. باز کردن قالب سقف، به وسیله باز کردن بستهای مخصوص به صورت قطعه قطعه انجام میگیرد. پس از اجرای رامکا و باز کردن قالبها باید میلگردبندی دیوارها در امتداد میلگردهای انتظار خارج شده از رامکا انجام شود. در این صورت میلگردبند هنگام نصب شبکه میلگردهای سقف، به اشتباه میلگرد طولی را از این محلها عبور نمیدهد.

13- در زمان اجرای لولهها و نصب قوطیها در دیوارها باید دقت شود که قوطیها و یا لولهها در مسیر عبور پیچهای نگهدارنده قالب قرار نگیرند. بنابراین اگر میخواهید قیمت قالب بتن را بدانید لازم است که نوع و جنس آن را اول تعیین نمایید و بعد از آن از هزینه که بابت آن میخواهید بپردازید مطلع شوید. 11- لولهگذاری برق در سیستم قالب تونلی در دو مرحله اجرا میشود: مرحله اول اجرای لولههای عمودی در دیوارها و مرحله دوم اجرای لولههای افقی در سقف. 8- برای عبور لولهها از دیوارها و سقف بتنی لازم است غلافگذاری با استفاده از لولههای فشار قوی پی وی سی با 2 نمره بزرگتر از قطر لوله انجام شود. 6- قوطی کلیدهای مورد استفاده در سیستم قالب تونلی باید قوطی پلاستیکی گرد به قطر 6 و عمق 8 سانتیمتر با درب چفت شونده محکم و بدون سوراخ باشند. برای اجرای رامکا از قالبهای نواری به ارتفاع حدود 10 سانتیمتر استفاده میشود.

قالب بتن تونل فرم

در واقع شما باید بدانید که نیازی نیست برای تهیه کردن آن ساخت آنها را سفارش دهید، بلکه به صورت پیش ساخته می توانید آن را تهیه کنید. 7- بازشوها در سقف و دیوارهای بتنی برای عبور مسیر کانالهای کولر در پروژههایی که سیستم سرمایش آنها کولر آبی است، تعبیه شود. قالبها توسط جرثقیل از محل بازشوها یا بالكنها به زمین منتقل میشوند. 5- قالبهای فلزی به ابعاد مورد نیاز برای محل بازشوها در کف طبقات برای تعبیه تجهیزات بهداشتی مانند سرویس بهداشتی ایرانی و عبور لولههای تأسیسات مکانیکی تهیه و اجرا شود. برای کاهش این مشکل، یک لایه 5 سانتیمتری پروپیلن، پیش از ریختن بتن کف طبقات و در زیر لایه بتن اجرا میشود. این امر سبب کاهش ریسک مالی عملیات، کوتاه شدن زمان اجرا و بازگشت سریعتر سرمایه خواهد شد.

به این ترتیب، فضای داخلی ساختمان یکدستتر میشود. نکته دیگری که در زمینه این قالبها قابل ذکر است، سبکی آنها نسبت به قالبهای متداول است. نگهداری مناسب قالبها و انبار کردن صحیح آنها موجب استهلاک کمتر قالبها خواهد بود. استهلاک پایین و عمر طولانی ساختمان در زمان بهرهبرداری. امروزه نقشههای ساختمانی و طرحهای سازههای بزرگ، با استفاده از نرم افزار ایجاد میشود که سرعت، اثربخشی و ایمنی ساخت و ساز را بهبود میدهند و در کنار آن، هزینهها را به میزان قابل توجهی پایین میآورند. 14- لولههای برق در سقفها باید بر روی شبکه میلگرد پایین اجرا شده و به وسیله سیم میلگرد در فواصل مناسب ثابت شوند و در سقفها بازشو با ابعاد مناسب (و تعبیه نبشی نمره 3 در اطراف آن) برای داکتهای برق و شبکههای جریان ضعیف پیشبینی و اجرا شود. 5- هنگام بتنریزی، برای جابهجایی بتن مازاد روی سقف به منظور آسیب ندیدن لولههای برق از پارو به جای بیل استفاده شود.

بهتر است مسیر سیستم برقرسانی داخل واحدها و یا اتاقها از سقف به دیوار باشد. 8- کلیه لولههای ورودی و خروجی به تابلوی برق واحدها و قوطی کلیدهای روشنایی وانواع پریزها از بالا اجرا میشود و لولههای ارتباطی برق هر واحد در دیوارها و سقف همان واحد قرار گیرد. 2- فواصل تجهیزات بهداشتی از دیوارهای مقابل و جانبی در سرویسهای بهداشتی طبق جداول استاندارد رعایت شده و تمهیدات لازم برای عدم تداخل آنها با درهای ورودی سرویسها به عمل آید. 4- تعداد لولههای ورودی و خروجی به قوطی کلیدها در نقشههای اجرایی به طور دقیق برای هر قوطی مشخص شود. با مقایسه هزینه اسکلت فلزی و سازه بتنی (با سقف تیرچه بلوک) و سیستم قاب بتنی پیوسته (قالب تونلی)، مشخص میشود که در مجموع هزینه مصالح، دستمزد و هزینههای متفرقه در روش قاب بتنی پیوسته (در پروژههای انبوهسازی) نسبت به اسکلت فلزی و یا سازه بتنی کمتر است.

خرید قالب مدولار

مادفوم در کنار انواع یونولیت سقفی، تری دی پانل نیز تولید میکند. یکی از مهمترین ویژگی های قالب مدولار بتن که باعث شده است استفاده از این قالب بتن در مقایسه با قالب های دیگر یک مزیت به شمار رود، این است که می توان قالب مدولار بتن را بارها مورد استفاده قرار داد و در صورت نگهداری درست ( عدم پرتاب از ارتفاع) می توان عمر مفید آن را تا حد قابل توجهی نیز افزایش داد. قالبت های بتنی از جنس فلز به مانند دیگر ابزارها دارای یک طول عمر مفید می باشند که با رعایت برخی نکات مهم و ضروری شما می توانید در حفظ و نگهداری آنها بهتر عمل کرده و در نتیجه طول عمر قالب را افزایش دهید.

مزایای استفاده از قالب بتن

18- برای شناسایی لولههای انتظار عمودی در دیوارها برای سیستمهای مختلف به منظور اجرای کلید روشنایی، پریز، تلفن، آنتن، در بازکن و… نکته قابل ذکر در مورد اجرای سیستمهای تأسیساتی در این روش، ساخت و نصب اجزای تأسیساتی (لولههای آب و فاضلاب، کلید و پریزهای برق، دودکشها و کانالهای تهویه) در درون قالب دیوار و پیش از قالببندی و بتنریزی است. 2- به منظور جلوگیری از تعدد لولههای انتظار و یکپارچگی لولهگذاری برق، حتیالمقدور سعی شود محل تمامی کلید و پریزها بر روی دیوارهای بتنی تعبیه شود. 15- در محل چراغهای سقفی، زنجیر آویز پیشبینی و اجرا شود.

خرید داربست مثلثی

برای تأمین اتصال کافی و مناسب بین دیوار و شالوده توزیع یکنواخت میلگردهای انتظار و توجه دقیق به تأمین سطح مقطع لازم، مقاومت کافی میلگردها، طول گیرداری لازم، جزئیات خم و وصله و سایر نکات اجرایی مطابق با الزامات آیین نامه طراحی ساختمانهای بتنی، ضروری است. 23- بتنریزی دیوارها و سقف به طور همزمان (پیشبینی تخته روی سقف و دستگاه ویبره قبل از عملیات بتنریزی ضروری است). با توجه به این نکته که تمامی دیوارهای خارجی و داخلی به طور همزمان اجرا میشوند و به نحو مناسبی با کف و سقف درگیر میشوند، دیوارها و دالهای بتنی کف به صورت یک مجموعه واحد در مقابل نیروهای جانبی مانند زلزله و باد عمل میکنند. زیرا از یک سو اینرسی حرارتی ساختمان به حداکثر میرسد و از سوی دیگر پلهای حرارتی در محل اتصال دیوار به کف طبقات و تیغههای داخلی حذف میشود. 16- در محل نصب تابلوی برق واحدها یک عدد پلاستوفوم به ابعاد بزرگتر از تابلو پیشبینی و بر روی میلگردبندی دیوارها ثابت شود و سر لولهها پس از پوشش به وسیله چسب کاغذی به داخل پلاستوفوم هدایت شوند.

17- سر كليه لولههای برق که به داخل قوطی کلیدها هدایت میشوند همچنین لولههای انتظار با چسب شیشهای یا کاغذی نواری به عرض 5 سانتیمتر و یا درپوش مناسب پوشانده شود. در این سیستم از مصالح مضر و یا خطرناک برای محیط زیست، استفاده نمیشود و میتوان این روش را به دلیل عدم تأثیرات سوء بر محیط زیست به عنوان سیستمی مناسب ارزیابی کرد. نیازهای موجود در صنعت و تاسیسات ساختمانی ارزیابی می شود و متناسب نیازهای موجود، محصولاتی با کیفیت و کاربردی تهیه می شود. همچنین این سیستم از لحاظ عمر مفید سازهای، در زمره سیستمهای پایدار قرار میگیرد که این امر در ارزیابی تأثیرات زیست محیطی این روش نكتهای مثبت تلقی میشود. همچنین بعضی از کارخانه ها قالب بتن را با ابعاد سفارش مشتری تولید میکنند. انواع پین ها و گوه ها: برای اینکه بتوان صفحات قالب فلزی مدولار را به هم وصل کرد از پین ها (سنجاق) و گوه ها استفاده می شود.

قالب لارج پنل

دراین نوع عایقکاری، عایق حرارتی بین دو لایه بتنی اجرا میشود، عملکرد این نوع عایقکاری حرارتی از عایقکاری داخلی و خارجی ضعیفتر است، زیرا علاوه بر پلهای حرارتی در محل اتصال به كف و تیغههای داخلی، وجود بتن در محل اتصالات اثر این پلهها را دو چندان میکند. در قالببندی رامکاها، كف درگاهها نیز باید لحاظ شوند. امروزه همراه با تغییر و تحولات بسیار در ساختار و کیفیت زندگی بشر،صنایع ساختمانی نیز بعنوان یکی از مهمترین نیازهای اولیه بشر دچار تحولاتی در عرصه تنوع محصولات و نحوه ساخت و ساز گشته که در این میان لوازم و تجهیزات قالب بندی بتن نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

قالب تونلی فرم

البته به این مقایسه، کاهش چشمگیر زمان اجرا و در نتیجه کاهش هزینههای بالاسری و امکان بهرهبرداری سریعتر از سرمایهگذاری انجام شده را باید افزود. اما علاوه بر هزینه مصالح مصرفی، عملیات اجرایی نیز دارای اهمیت و تأثیر به سزایی در هزینههای این روش میباشد. صرفهجویی در مصرف انرژی در دوران بهرهبرداری از بنا به دلیل استفاده از تختههای گچی در جداره داخلی دیوارها و استفاده از عایقهای حرارتی مناسب برای عایقبندی حرارتی بهینه در جداره خارجی ساختمان میباشد. به دلیل یکپارچگی سیستم، مشکلات ناشی از ضعف مصالح به کار رفته، مانند ترکهای بتن پس از گرفتن و سخت شدن، ترکهای حرارتی و یا نشست پی کاهش مییابد. به همین دلیل باید عایقکاری حرارتی مناسب برای جدارههای تشکیل دهنده پوسته خارجی و داخلی ساختمان در نظر گرفته شود. ۳٫ تمامی سطوح و قسمتهای داخلی قالب بتن را باید کاملا تمیز کرد که اشیاء یا خرده ریزهایی در دیواره های داخلی نباشد.

استهلاک پایین و عمر طولانی ساختمان در زمان بهرهبرداری.