ستاره بودن در تجارت یک امر بک لینک است

مثلاً میتوان سیستم را طوری طراحی کرد که با توجه به برنامهی شخصی دانشآموز محتوای درسی مناسب او را نیز در اختیارش قرار دهد و ارزشیابی دانشآموز را نیز خودش بر عهده بگیرد. به دنبال اين رشد سئوبراي بيشتر ديده شدن سايتها فعاليت خود را شروع کرد. البته می توان کیفیت بافت را یک درجه کاهش داد، و حتی متوجه تفاوت نشد، اما در اعماق وجود احساس پشیمانی خواهید کرد. این چتبات را میتوان برای طیف گستردهای از برنامهها، از جمله خدمات مشتریان، ترجمه زبان و حتی نوشتن خلاق استفاده کرد. سری لپ تاپهای ROG ایسوس مربوط به قدرتمندترین محصولات این شرکت است و شاید بتوان گفت در لیست بهترین لپ تاپ های دنیا هم حتماً تعدادی از لپ تاپ های ROG ایسوس حضور دارند. نمودارهای زیر شامل تمام سریهای RTX 40/30، سری RX 7000/6000 و سریهای Arc A اینتل می باشند. مدلهای مولد در تولید محتوا، چه تصویری، چه صوتی، چه متنی و ویدیویی فوقالعادهاند؛ مثلا همین چتبات ChatGPT که اینروزها حسابی سروصدا بهپا کرده، از مدل زبانی بزرگ مبتنیبر مدل مولد استفاده میکند و میتواند تقریبا به تمام درخواستهای کاربران، از تولید شعر و فیلمنامه گرفته تا نوشتن مقاله و کد، در عرض چند ثانیه پاسخ دهد؛ آنهم بهگونهای که نمیتوان تشخیص داد پاسخ را انسان ننوشته است.

از چتباتها گرفته تا ابزارهای خلاقانه دیگر، هوش مصنوعی نحوه تعامل ما با فناوری را تغییر داده است. تخصص در یکی دیگر از مهمترین کارکردها و قابلیتهای مغز نیز اخیراً به وسیله هوش مصنوعی بدست آمده است. این موضوع ChatGPT را به یکی از پیشرفتهترین مدلهای زبانی در سراسر جهان تبدیل کرده. کافی است به آمار تلفات جادهای در همین کشور خودمان نگاهی بیندازید تا میزان حاد بودن این مشکل پی ببرید. برخی از متخصصان تکنولوژیهای امروزیِ بر پایهی هوش مصنوعی را فناوریهای شبههوش مصنوعی(pseudo AI) مینامند تا بر نوپا بودن آن تاکید کنند. این یعنی اگر من بخواهم به جای دریافت لینک مصنوعی صبر کنم تا بقیه خوب بودنم را تشخیص داده و خودشان اقدام به دادن بک لینک به سایتم بکنند، حداقل باید 3/4 سال به صورت مداوم کار کنم. بنابراین اگر بخواهیم، با توجه به گفتههای پیشین، دربارهی کاربردهای AI در بخشهای مختلف سختگیرانه صحبت کنیم، باید بگوییم تنها تکنولوژیهایی را میتوان کاملاً در حوزهی هوشمصنوعی قرار داد که خودشان بتوانند بدون دخالت عامل انسانی چیز جدیدی را فرابگیرند. برای خرید یک لپ تاپ گیمینگ حتما نباید خیلی زیاد هزینه کنید، البته که با توجه به شرایط اقتصادی، ارزانترین لپ تاپ های گیمینگ هم در کشورما گران حساب میشوند و لپتاپهای گیمینگ گران قیمت جزو محصولات خیلی لوکس به حساب میآیند.

گوگل پلاس در فروردین سال ۱۳۹۸ فرایند حذف کاربران گوگل پلاس را شروع کرد، در سال ۲۰۱۸، گوگل اعتراف کرد باگهای موجود در گوگلپلاس باعث شدهاند اطلاعات شخصی حداکثر ۵۲ میلیون نفر برای توسعهدهندگان شخص ثالث دردسترس باشد. از نخستین انگیزهایی که هوش مصنوعی را وارد عرصهی حملونقل کرد مشکلات بیشمار این حوزه بود. از برنامه های دیگر مانند IBM Watson حتی در روند خرید خانه نیز می توان استفاده کرد. یکی از فناوریهای متکی به AI که تقریباً هر روز از آن استفاده میکنیم و برایمان عادی شده است، سیستمهای پیشنهاددهنده است. اگر این دو سایت به هم بکلینک دهند گوگل اثر زیادی به آن نمیدهد. هوش مصنوعی (AI) با کاربردهای باورنکردنی خود در سراسر جهان موجی از تغییرات اساسی ایجاد کرده و آخرین نمونههای این فناوری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. سادهترین کاربرد هوش مصنوعی در این حوزه میتواند استفاده از AI در مدیریت نیروگاهها و پالایشگاهها باشد. با استفاده از هوش مصنوعی میتوان الگوهایی برای مدیریت این مراکز داشت که خطای بسیاری کمتری داشته باشند.